Jak mysl ovlivňuje, čeho dosáhneme

Na jednom workshopu o koučování jsem dostal tip na knihu „Nastavení mysli“ od C. Dweckové. Už podle názvu mě zaujala, tak jsem se do ní při nejbližší příležitosti začetl. V knize jsem se dozvěděl spousty zajímavých informací, ale tou hlavní myšlenkou bylo, že existují jen dva typy nastavení mysli.

Než se k tomu ale dostaneme, tak si řekneme jak koukat na svůj mozek a proč ho cvičit stejně jako kterýkoli jiný sval.

Výzkumy mozku ukazují, že mozek je spíše jako sval – mění se a sílí, používáme-li ho. 

Když se učíte něco nového, maličké spoje v mozku se násobí a zesilují. 

Čím víc svůj mozek nutíte k učení, tím víc mozkových buněk v něm roste. Výsledkem je silnější a chytřejší mozek. To, co vám kdysi připadalo moc těžké či dokonce nemožné, – třeba znalost anatomie nebo mluvit cizím jazykem – se pak zdá snadné.

Zpočátku mohou mít lidé různé povahy a schopnosti, ukazuje se však, že postupně je ovlivňuje zkušenost, vzdělávání a osobní úsilí. Hlavním faktorem, který ovlivňuje dosažení jisté odbornosti není nějaká předem daná schopnost, ale cílevědomá aktivita. Praxí, vzděláváním a především metodičností můžeme zlepšit svou pozornost, pamět i úsudek, a stát se tak inteligentnějšími, než jsme byli předtím. Nakonec nebývají nejchytřejší ti, kdo byli nejchytřejší na začátku.

“Nemluvňatům se nikdo nesměje a neříká jim, že jsou hloupá, protože neumějí mluvit. Prostě se to ještě nenaučila. “

Víra, že vlastnosti každého člověka jsou jednou pro vždy dané, vede k naléhavé potřebě neustále si něco dokazovat a všechny situace si vyžadují potvrzení jeho inteligence, osobnosti nebo charakteru. Tomu se říká fixní nastavení mysli.

Lidé s tímto nastavení mysli, věří, že selhání je známkou vaší inteligence a nevěří na to, že se člověk může vyvíjet.

Uspěje, nebo ne? Bude vypadat chytře nebo hloupě? Přijmou mě, nebo mě odmítnou? Budu se cítit jako vítěz, nebo jako poražený?

Růstové nastavení mysli vychází z přesvědčení, že své základní vlastnosti můžete vlastním úsilím rozvíjet. Přestože se lidé mohou všemožně lišit (svými výchozími talenty a schopnostmi, zájmy nebo temperamenty), každý se může díky úsilí a zkušenostem změnit.

Lidé s tímto nastavením mysli, si nemyslí, že kdokoli dokáže cokoli, ale jsou přesvědčeni, že skutečný potenciál člověka je neznámý a že nelze předvídat, co můžete po letech zájmu, dřiny a tréninku dokázat.

“Budeš-li se o něco moc snažit, dostaneš zpět to, co do toho vložíš.”

V jednom světě je úsilí vnímáno jako špatné. Stejně jako nezdar znamená, že nejste chytří ani talentovaní. Jinak byste se snažit nemuseli. V druhém světě jste chytří nebo talentovaní právě proto, že se snažíte. 

Máte na výběr. Nastavení mysli jsou jen přesvědčení. Tato přesvědčení jsou sice mocná, ale odvíjejí se od vašeho myšlení a to můžete změnit.

nastavení mysli

 

“Selhání nevnímáme jako projev hlouposti, ale jako nedostatek zkušeností a dovedností. “

Prvním krokem na cestě k růstovému nastavní mysli je přijmout své fixní nastavení mysli. Nic si nenalhávejme, všichni je máme. Všichni jsme mix fixního a růstového nastavení a musíme si to přiznat. Není to něco, za co bychom se měli stydět. Je to spíš: vítejte mezi nás, jste taky člověk. 

Přestože ale musíme přijmout, že v nás určité fixní nastavení mysli dřímá, nemusíme se smířit s tím, jak často se dostane na povrch a jakou paseku pak nadělá. 

Každá chyba neznamená zkázu. Je to připomínka toho, že nejste hotový člověk, a nápověda, jak to příště udělat lépe. 

TED Talk C.Dweckové – Síla víry, že se můžete zlepšit můžete vidět zde i českými titulky.

 

 

Marek Šafárik je kondiční trenér, který sbíral zkušenosti v Austrálii a prakticky od nuly, nebo spíše z mínusu budoval svoje poradenské podnikání pro tamní osobní trenéry. Vybral si několik mentorů, kterým plně důvěřuje a kteří jemu samotnému pomáhají na cestě k úspěchu. V Austrálii zjistil, že většina osobních trenérů má velké nedostatky v prodeji a marketingu a proto se v této oblasti rozhodl pomáhat jiným trenérům, kteří se chtějí zlepšovat v těchto oblastech. Společně s Karlem Jaruškem dali hlavy dohromady v létě 2017 a vytvořili Trenérské impérium. Jejich snem je vytvoření komunity osobních trenérů, kteří se navzájem podporují ve své vizi a sdílejí své úspěchy a zkušenosti.
Komentáře