Nejdůležitější prodej v životě

Když se řekne prodej, většina lidí si představí televizního prodavače ve stylu Horsta Fuchse, který se jim snaží vnutit něco, co nepotřebují. A z tohoto důvodu se na prodej koukají skz prsty. Problém je v tom, že prodej se týká každého člověka, ať se mu to líbí nebo ne. Všichni někdy potřebujeme umět někoho přesvědčit. Nezáleží na tom, kdo jste nebo co děláte, každý den něco prodáváte, nebo někdo prodává něco vám. K prodeji dochází při každé výměně myšlenek, při každé interakci mezi lidmi – bez výjimky. 

Trenéři si často myslí, že se o prodeji nemusí nic učit a že je to nějaká špinavá hra na klienty. Většinou jsou to právě ti trenéři, kteří o prodeji neví zhola nic. Nikdo nemůže vybudovat úspěšné podnikání bez toho, že by chápal jak zásadní prvek obsahuje prodej pro jeho fungování. 

Umět prodat je nezbytná dovednost pro přežití a blahobyt každého z nás. Úspěch v životě závisí na schopnosti přesvědčit ostatní o věcech, kterým sami věříme. Je třeba vědět jak vyjednávávat, přimět lidi souhlasit, získat si oblibu a spolupráci. To vše má vliv na to, jak se nám bude v životě dařit. 

Když dokážeme svému klientovi PRODAT zdravý životní styl, stravu, cvičení a pozitivní přístup, získá klient ODMĚNU v podobě dobrého zdraví! Je proto povinností každého trenéra prodat, protože tím pomáhá zlepšovat zdraví a životní styl svého klienta.

Tyto dovednosti jsou pro přežití a úspěch lidí tak zásadní, že absolutně nechápu, proč se ještě nevyučují na základní škole jako povinný předmět.

Ti, kdo nechtějí svůj osud svěřit prosbám, přáním, nadějím a moblitbám se musejí naučit úspěšně přesvědčovat a vyjednávat.

Bez ohledu na vaše dřívejší domněnky, představy nebo názory na prodej a prodejce musíte přijmout fakt, že prodej je přirozenou součástí každodenního života. To však neznamená, že musíte (stejně jako Horst) začít nosit bílé koženkové polobotky s hadím vzorem a kombinací nátlaku a lichotek přimět lidi dělat věci, které jsou jen a pouze ve vašem zájmu. 

Za každých okolností musí být situace win-win. Tedy, že každá strana něco získá. Nepleťte si ovlivňování a přesvědčování s manipulací. 

Abyste mohli být skutečně skvělí trenéři, musíte se tomu zcela oddat. Dát si závazek, že do toho vložíte své usilí, svojí energii a svoje zdroje jako jsou čas a peníze. Musíte sami sebe přesvědčit, že prodej je nezbytná dovednost, kterou musíte získat abyste dokázali v životě si prosadit svou a získat tak finanční svobodu. 

Nejdůležitější prodej, který musíte udělat jako první, je prodat sám sobě. Vaše vlastní sebevědomí, to jak si věříte, ovlivní totiž jak moc budete úspěšní v prodeji klientům. Pokud vy sami nebudete věřit tomu, co prodáváte (svým vlastním službám), nebudete schopni je úspěšně prodat. Což znamená, že budete schopni pomoci méně klientům, než je váš vlastní potenciál. 

Vaším cílem, jako osobního trenéra, by totiž mělo být pomoci co nejvíce klientům můžete. A to bez prodeje prostě nepůjde.

Marek Šafárik je kondiční trenér, který sbíral zkušenosti v Austrálii a prakticky od nuly, nebo spíše z mínusu budoval svoje poradenské podnikání pro tamní osobní trenéry. Vybral si několik mentorů, kterým plně důvěřuje a kteří jemu samotnému pomáhají na cestě k úspěchu. V Austrálii zjistil, že většina osobních trenérů má velké nedostatky v prodeji a marketingu a proto se v této oblasti rozhodl pomáhat jiným trenérům, kteří se chtějí zlepšovat v těchto oblastech. Společně s Karlem Jaruškem dali hlavy dohromady v létě 2017 a vytvořili Trenérské impérium. Jejich snem je vytvoření komunity osobních trenérů, kteří se navzájem podporují ve své vizi a sdílejí své úspěchy a zkušenosti.
Komentáře